Algemene voorwaarden:

Om ook de administratieve kant van uw behandeling vlot te laten verlopen, kan u hieronder onze algemene voorwaarden vinden. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan ontstaat er tussen ons een behandelovereenkomst. Dit heeft als gevolg dat u de verplichting heeft de behandelaar te betalen voor zijn diensten en/of producten. Hulpmiddelen zoals podologische zolen en silicone ortheses zijn op maat gemaakt, hierdoor vervalt het recht op herroepsrecht. De voorwaarden hieronder zijn altijd van toepassing op behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar tenzij dit schriftelijk anders overeen is gekomen. 

 

Akkoord behandelplan:

Indien er mondelinge en/of schriftelijke toestemming is tijdens of na het onderzoek waarmee u akkoord gaat bij het bestellen en/of maken van therapeutische hulpmiddelen, zoals podologische zolen of ortheses is dit bindend. Na het akkoord van het behandelplan gaan wij direct aan de slag met het maken van deze hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons alreeds gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht. Klachten kunt u schriftelijk indienen, dit kan via mail naar: info@podologiepraktijkvanvolsem.be of er post naar: Podologiepraktijk Simon Vanvolsem, Torenstraat 28, 3500 Hasselt. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

Annulering afspraken:

Afspraken kunnen tot 24uur van te voren gratis geannuleerd worden.  Wij behouden ons het recht om verzuimde afspraken of afspraken zonder tijdige afmelding (24u vooraf)  in rekening te brengen. 

 

Kwaliteit & service:

Onze behandelaars verplichten zich om u naar hun kunnen het best te handelen. Om de kwaliteit te waarborgen zijn al onze podologen lid van de Belgische Vereniging der Podologen en erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid  en RIZIV). De werking van therapeutische hulpmiddelen kunnen we echter niet volledig garanderen. Onvoldoende resultaat geeft u nooit recht op teruggave- of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van hulpmiddelen binnen 2 maand na aflevering of tot de eerste controle afspraak vallen binnen onze service en worden daarom niet in rekening gebracht.

 

Directe toegankelijkheid podologie:

Dit houdt in dat u geen doorverwijzing van uw huisarts nodig heeft om naar een podoloog te gaan. Uiteraard kan een huisarts of arts-specialist u wel doorverwijzen indien hij/zij dat nodig acht. Voor het onderzoek doorlopen we een korte vragenlijst, dit als screening op enkele rode vlaggen. Een rode vlag is een indicatie dat er een risicofactor aanwezig is die mogelijk van invloed kan zijn op de behandeling. Wanneer er een rode vlag aanwezig is, mag de behandelaar niet zomaar een onderzoek doen, maar wordt de patiënt geacht een verwijzing van zijn huisarts te krijgen, waarin hij/zij de goedkeuring voor dit onderzoek geeft. Indien er geen rode vlaggen zijn kan de behandelaar direct verder gaan met het onderzoek. Privacy-gewijs bent u zelf verantwoordelijk voor het bezorgen van de rapportage aan uw behandelende arts of arts-specialist. 

 

Facturering:

Facturering gebeurt steeds rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de hulpmiddelen. U kunt de factuur per kaart of contant in onze praktijk voldoen. Wij aanvaarden geen geldbiljetten hoger dan €50. U dient zelf zorg te dragen voor de declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering. De tegemoetkoming van zorgverzekeringen kan u op de pagina prijzen & terugbetaling vinden. Wij proberen deze up to date te houden, echter bent u zelf verantwoordelijk om dit te controleren bij de zorgverzekering. De factuur ontvangt u van ons op het moment van uw betaling. 

Officieel erkend podoloog bij Agentschap Zorg en Gezondheid en RIZIV

Contactgegevens: